Security systems

549 496 219
portes@fss.muni.cz
Centrum rozvoje nadaných dětí volné sdružení

doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie, fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Máte nadané dítě? Kontaktujte nás.

Mnozí rodiče nadaných dětí nemají důvod, proč se jít poradit o vývoji bezproblémového syna či dcery. Přesto mohou existovat okolnosti, nebo náhle vzniklé problémy v určitých vývojových etapách, které vedou rodiče k tomu, aby vyhledali odbornou radu.

Jste učitel? Učíte nadané děti?

Nadané dítě nemusí být úspěšné ve všech školních oblastech, jeho schopnosti mohou být nerovnoměrně rozloženy i rozvinuty, a to až do té míry, že může v jistých oblastech podávat i průměrné, či podprůměrné výkony. Nadané děti nejsou vždy bezproblémové

Vše pro nadané děti

Tento portál momentálně nerozšiřujeme o nové příspěvky.

Vzhledem k tomu, že aktuálně řešíme intenzivně nový projekt OPVK zaměřený na rozvoj nadaných dětí, směřujeme veškerou aktivitu a úsilí tímto směrem.

Pokud máte zájem, seznamte se s projektem a jeho aktivitami na stránkách:

www.nadanizaci.cz


Číst více

O nás

Centrum rozvoje nadaných dětí je volné sdružení doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie, fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří zabývají problematikou psychologie rozumově nadaných dětí. 

Výzkumní pracovníci a studenti se v rámci disertačních a diplomových prací podílejí na řešení konkrétních problémů nadaných dětí, zejména ve školním kontextu, poskytují psychologické poradenství dětem, jejich rodičům i učitelům a vedou odborné semináře k dané problematice.

Číst více

Naše náplň

  • problematika tzv. dvojích výjimečností (zejména spojení nadaní a poruchy učení),
  • otázky časného čtenářství,
  • otázky sociální a emocionální adaptace nadané dětské a adolescentní populace.
Číst více