Security systems

+420 549 496 219
info@nadanedeti.cz  
czech english 
Centrum rozvoje nadaných dětí pracovní skupina

doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Přemýšlíte, zda máte nadané dítě? Kontaktujte nás.

Mnozí rodiče nadaných dětí nemají důvod, proč se jít poradit o vývoji bezproblémového syna či dcery. Přesto mohou existovat okolnosti, nebo náhle vzniklé problémy v určitých vývojových etapách, které vedou rodiče k tomu, aby vyhledali odbornou radu.

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice zkráceně TIM

je námi vyvinutý test určený pro vyhledávání nadaných žáků v matematice ve 3.-5. třídách ZŠ.

Kdo jsme

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. 

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky:

 • podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních,
 • edukací osob, které s těmito dětmi pracují,
 • popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných dětí,
 • výzkumnými aktivitami, které povedou k přesnějšímu chápání problematiky nadání a souvisejících témat,
 • vytvořením sítě odborníků a rodičů, kteří mají zájem o téma nadání,
 • navázáním spolupráce se zahraničními odborníky a aplikací osvědčených zahraničních postupů v ČR.
Číst více

Aktuality

 • Přečtěte si tiskovou zprávu o naší spolupráci s projektem MjUNI a vyhledávání nadaných dětí.
 • Na podzim připravujeme kroužek Zoologické praktikum v Bioskopu pro nadané děti. Informace o tom, jak se přihlásit, naleznete zde.
 • Vydali jsme nové číslo newsletteru.
 • Zveřejnili jsme fotky ze semináře, který jsme zorganizovali pro nadané děti z MjUNI.
 • Na našich stránkách najdete krátkou zprávu a reportáž ze semináře, který jsme v červnu zorganizovali pro nadané děti z MjUNI.
Číst více