Security systems

+420 549 496 219
info@nadanedeti.cz  
czech  
Centrum rozvoje nadaných dětí pracovní skupina

doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Přemýšlíte, zda máte nadané dítě? Kontaktujte nás.

Mnozí rodiče nadaných dětí nemají důvod, proč se jít poradit o vývoji bezproblémového syna či dcery. Přesto mohou existovat okolnosti, nebo náhle vzniklé problémy v určitých vývojových etapách, které vedou rodiče k tomu, aby vyhledali odbornou radu.

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice zkráceně TIM

je námi vyvinutý test určený pro vyhledávání nadaných žáků v matematice ve 3.-5. třídách ZŠ.

Kdo jsme

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí. 

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky:

  • podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních,
  • edukací osob, které s těmito dětmi pracují,
  • popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných dětí,
  • výzkumnými aktivitami, které povedou k přesnějšímu chápání problematiky nadání a souvisejících témat,
  • vytvořením sítě odborníků a rodičů, kteří mají zájem o téma nadání,
  • navázáním spolupráce se zahraničními odborníky a aplikací osvědčených zahraničních postupů v ČR.
Číst více

Aktuality

  • Studentům Bioskopu nabízíme diagnostiku profilu schopností. Více informací a registrační formulář naleznete zde.
  • Rodiče mohou přihlásit svoje děti, které navštěvují MjUNI, na diagnostiku profilu jejich kognitivních schopnostíVíce informací naleznete zde.
  • V sekci Videa jsme přidali dvě nová, a to Dvojí výjimečnost - nadané děti s handicapem a Jak poznat talent dětí.
  • Na únor 2016 připravujeme kurz pro nadané děti zaměřený na rozvoj jejich sociálních dovedností, empatie a spolupráce. V blízké době zveřejníme více informací.
Číst více