Security systems

549 496 219
jaburek@fss.muni.cz
Centrum rozvoje nadaných dětí volné sdružení

doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Máte nadané dítě? Kontaktujte nás.

Mnozí rodiče nadaných dětí nemají důvod, proč se jít poradit o vývoji bezproblémového syna či dcery. Přesto mohou existovat okolnosti, nebo náhle vzniklé problémy v určitých vývojových etapách, které vedou rodiče k tomu, aby vyhledali odbornou radu.

Jste učitel? Učíte nadané děti?

Nadané dítě nemusí být úspěšné ve všech školních oblastech, jeho schopnosti mohou být nerovnoměrně rozloženy i rozvinuty, a to až do té míry, že může v jistých oblastech podávat i průměrné, či podprůměrné výkony. Nadané děti nejsou vždy bezproblémové

Kdo jsme?

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou rozumově nadaných dětí. 

Jako výzkumní pracovníci a studenti se v rámci odborných projektů, disertačních a diplomových prací věnujeme výzkumu nadání a podílíme se na řešení konkrétních problémů nadaných dětí, poskytujeme psychologické poradenství těmto dětem, jejich rodičům i učitelům a vedeme odborné semináře k dané problematice.

Číst více

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky:

  • podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních,
  • edukací osob, které s těmito dětmi pracují,
  • popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných dětí,
  • výzkumnými aktivitami, které povedou k přesnějšímu chápání problematiky nadání a souvisejících témat,
  • vytvořením sítě odborníků a rodičů, kteří mají zájem o téma nadání,
  • navázáním spolupráce se zahraničními odborníky a aplikací osvědčených zahraničních postupů v ČR.
Číst více

Zapojte se!

Chcete diskutovat s odborníky či rodiči nadaných dětí po celé ČR? Chcete dostávat pravidelné informace o nových článcích či akcích? Chcete s námi spolupracovat? Zapojte se a pomozte nám propojit odborníky (pedagogy, psychology, speciální pedagogy atd.) a rodiče se zájmem o téma nadání z celé České republiky a Slovenska.

Číst více