Centrum rozvoje nadaných dětí

pracovní skupina

Nadání je třeba podporovat.

Přemýšlíte, zda máte nadané dítě?

Kontaktujte nás.

Nadání je třeba podporovat.

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice

zkráceně TIM

Nadání je třeba podporovat.

Vítáme Vás na webu Centra rozvoje nadaných dětí

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky: podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních, edukací osob, které s těmito dětmi pracují, popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných ...

Více

Aktuality

Pořádáli jsme konferenci "KORONA 2017 - Konference o rozvoji nadání", která proběhla 14.9.2017 na FSS MU v Brně.

Více

Kdo jsme

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí.