Centrum rozvoje nadaných dětí

pracovní skupina

doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Přemýšlíte, zda máte nadané dítě?

Kontaktujte nás.

Nadání je třeba podporovat.

Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice

zkráceně TIM

Nadání je třeba podporovat.

Vítáme Vás na webu Centra rozvoje nadaných dětí

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky: podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních, edukací osob, které s těmito dětmi pracují, popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných ...

Více

Aktuality

Pořádáme konferenci "KORONA 2017 - Konference o rozvoji nadání", která proběhne 14.9.2017 na FSS MU v Brně. Přečtěte si nové číslo newsletteru našeho centra. Česká školní inspekce zveřejnila zprávu týkající se vzdělávání nadaných žáků. Vyšlo ...

Více

Poslední novinky

Kdo jsme

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí.