Centrum rozvoje nadaných dětí

pracovní skupina

Nadání je třeba podporovat.

Invenio

Systém pro vyhledávání mimořádně nadaných žáků

Nadání je třeba podporovat.

Kurz sociálně emočního učení

TIM 3-5 Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice

Nadání je třeba podporovat.

Konference o rozvoji nadání

KORONA

Nadání je třeba podporovat.

Vítáme Vás na webu Centra rozvoje nadaných dětí

Anketa

Rozhodli jsme se shromažďovat nejrůznější zdroje a materiály, které by mohly být pro jejich rozvoj vhodné, zajímavé nebo „jen“ inspirující. Budeme je postupně, v následujících týdnech, zde v této skupině zveřejňovat prostřednictvím krátkých anket.  

Více

O co usilujeme?

Chceme zkvalitnit péči o mimořádně nadané děti a žáky: podporou diagnostického procesu ve školních a školských poradenských zařízeních, edukací osob, které s těmito dětmi pracují, popularizací a osvětou tématu nadání mezi rodiči nadaných ...

Více

Poslední novinky

Test TIM
Test TIM

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu.

Kdo jsme

Centrum rozvoje nadaných dětí je sdružení výzkumných pracovníků, doktorandů a pregraduálních studentů Katedry psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kteří se zabývají problematikou nadaných dětí.