Společný projekt s BIOSKOPEM

Co je cílem společného projektu?

Cíleme je společně s BIOSKOPEM, vědeckým a výukovým centrem Masarykovy univerzity, vytvořit synergický, odborně zakotvený, vzájemně provázaný systém psychologické identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů v přírodních vědách.Vzdělávání identifikovaných nadaných dětí bude realizováno formou rozvojových aktivit, které budou individuální, podnětné, badatelsky orientované a budou respektovat talent žáků a studentů.

Co je BIOSKOP?

Jedná se o vědecké a výukové centrem Masarykovy univerzity, mezi jehož hlavní cíle patří:

  • vytvořit vzdělávací formu, která zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět vědy
  • umožnit veřejnosti, aby se seznámila po praktické stránce s vědou
  • popularizovat vědu a ukazovat odůvodněnost společenské i ekonomické podpory vědy, která je vysoce nákladná a má velmi dlouhodobý horizont návratnosti
  • doplnit výuku na základních i středních školách, které se často potýkají s nedostatečnými materiálovými, přístrojovými i prostorovými podmínkami
  • vytvořit platformu pro školení současných i budoucích pedagogů
  • vytvořit koncept „tréninkového centra mládeže“, které umožní identifikaci, rozvoj a seberealizaci talentovaných studentů

 

Jak bude spolupráce na projektu probíhat?

V rámci kurzu, který Bioskop pořádá pro třídu, do které dochází Vaše dítě, Vám bude nabídnuta  možnost krátkého psychologického testování Vašeho dítěte. Díky zapojení třídy Vašeho dítěte do našeho společného projektu s Bioskopem mohou mít testovaní žáci účast na kurzu zcela zdarma. Kromě toho bychom s těmi nejúspěšnějšími řešiteli testů rádi navázali dlouhodobější spolupráci a pokud by měli zájem i oni, nabídli bychom jim v budoucnu další rozvojové kurzy.

Jak bude probíhat psychologické testování?

Pokud jde o samotné testování, jednalo by se o zadání metody s názvem CFT 20-R, která ja zaměřena na zmapování logického úsudku dítěte. Testování by trvalo přibližně jednu vyučovací hodinu a probíhalo by ihned po přírodovědném kurzu centra Bioskop, přímo v univerzitním kampusu MU. Vše by bylo domluveno přímo s paní učitelkou, která děti do kurzu přivede. Souhlas s testováním pro zákonného zástupce je ke stažení zde.

 

O konkrétních termínech se dozvíte vždy od Bioskopu, který rozvojové kurzy  pro děti organizuje.

 

Projekty
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

Matematický test TIM
Matematický test TIM

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.

Lajkněte si Invenio

Invenio je moderní diagnostický systém primárně určený k vyhledávání mimořádně nadaných žáků v 1.-5. třídě ZŠ. Systém umožňuje stanovit profil schopností testovaných žáků zábavným způsobem - pomocí jednoduchých videoher. Lajkněte si Invenio na Facebooku.