Společný projekt našeho Centra s BIOSKOPEM

Cílem projektu je společně s BIOSKOPEM, vědeckým a výukovým centrem Masarykovy univerzity, vytvořit synergický, odborně zakotvený, vzájemně provázaný systém psychologické identifikace a vzdělávání talentovaných žáků a studentů v přírodních vědách, včetně podpory jejich učitelů. Toto vzdělávání bude realizováno formou rozvojových aktivit, které budou maximálně individuální, podnětné, badatelsky orientované a budou respektovat intelektové schopnosti identifikovaných nadaných žáků a studentů.

Co je BIOSKOP?

Jedná se o vědecké a výukové centrem Masarykovy univerzity, mezi jehož hlavní cíle patří:

  • vytvořit vzdělávací formu, která zábavně a prakticky přiblíží fascinující svět vědy
  • umožnit veřejnosti, aby se seznámila po praktické stránce s vědou
  • popularizovat vědu a ukazovat odůvodněnost společenské i ekonomické podpory vědy, která je vysoce nákladná a má velmi dlouhodobý horizont návratnosti
  • doplnit výuku na základních i středních školách, které se často potýkají s nedostatečnými materiálovými, přístrojovými i prostorovými podmínkami
  • vytvořit platformu pro školení současných i budoucích pedagogů
  • vytvořit koncept „tréninkového centra mládeže“, které umožní identifikaci, rozvoj a seberealizaci talentovaných studentů

Bližší informace o Bioskopu naleznete zde.

 

Co se nedávno událo?

V termínech 18. - 22. 7. a 25. - 29. 7. 2016 se uskutečnila první letní škola pro nadané, jehož tématem byla Cesta do hlubin buněčného mikrosvěta. Do letní školy se zapojilo 24 nadaných a zvídavých dětí. Děkujeme všem nadšeným lektorům ochotným celý týden připravovat zajímavý program a odpovídat na všetečné otázky.

 

Zdroj: http://bioskop.muni.cz/cs/fotogalerie

 

Co připravujeme na podzim?

Chceš se dozvědět, jak funguje včelí úl? Kteří živočichové přežijí var? Proč ryby neklesnou ve vodě ke dnu? Jak vypadá křídlo motýla pod mikroskopem? Proč se klíště drží jako klíště? Tak se přihlas na podzimní kroužek pro nadané děti, který bude probíhat v laboratoři Bioskopu v kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Tématem kroužku budou živočichové - prozkoumáš jich spoustu, vezmeme to od těch mikroskopických přes hmyz až k obratlovcům. Čekají Tě dlouhodobé i krátkodobé experimenty, pitvy, práce v laboratoři, v terénu i samostatné úkoly. Kroužek je zdarma, podmínkou přijetí je vstupní test rozumových schopností a zájem o přírodovědné oblasti.

 

Bližší informace nalezneš níže:

Název: Zoologické praktikum v Bioskopu

Věk účastníků: 12-15 let

Počet účastníků: 12

Délka trvání: září až prosinec 2016: celkem: 8x3 hodiny

Termín: 1x za 14 dní, středa odpoledne od 15 hodin

Lektorky: Mgr. Klára Vlková, Mgr. Lenka Bryjová, Bc. Eva Vojáčková

 

Pokud máš zájem, přihlas se prosím co nejdřív! Napiš nám na info@nadanedeti.cz. Těšíme se na Tebe.

 

Kontakty:

Kontaktní osoba v Bioskopu je RNDr. Petra Matulová

E-mail: bioskop@muni.cz

Tel: 549 494 021

Mobil: 774 989 475

 

Kontaktní osobou pro psychologickou diagnostiku je doc. Šárka Portešová

E-mail: info@nadanedeti.cz

 

Projekt je financován prostřednictvím dotačního programu MŠMT na podporu nadaných žáků základních a středních škol.

 

Podřazené stránky:

Diagnostika schopností
Projekty
Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.