Vývoj diagnostického systému

Vážení ředitelé a pedagogové základních škol,

obracíme se na Vás s prosbou o pomoc. Naší vizí je vytvořit komplexní diagnostický systém, který by v praxi umožňoval vyhledávat mimořádně nadané žáky a zároveň mapovat profil schopností jednotlivých žáků ve třídě, tedy popsat jejich silné a slabé stránky (např. paměť, logické usuzování, verbální schopnosti atd.). Tento profil schopností se pak stane východiskem pro další práci s žáky, napoví nám, jaké schopnosti žáka dále rozvíjet.

Uvědomujeme si ale, že klasické psychologické testování může v některých dětech vzbuzovat určité obavy. Rozhodli jsme se proto testování pojmout netradičně. Testy, které vytváříme, se dětem zadávají formou, která je jim velmi blízká – v podobě počítačových miniher. Již máme vytvořený základní koncept tří diagnostických her, které jsou blíže popsány níže. Nyní ale potřebujeme velmi nutně ověřit, zda děti hrám rozumí, zda chápou jednotlivé úkoly a zda je pro ně pojetí hry zábavné.

Proto se na Vás obracíme s velkou a současně naléhavou prosbou o spolupráci a pomoc. Uvítáme spolupráci s jakoukoliv základní školou, které není podpora nadaných žáků lhostejná.

Jak nám můžete pomoci?

Vaše pomoc by spočívala v zadání alespoň jedné z níže uvedených miniher žákům v jakékoliv třídě 1.-6 ročníku. Ideální je zadat minihru všem (případně co nejvíce) žákům ve třídě, tedy nikoliv jen několika vybraným. Zadání jedné hry trvá maximálně jednu vyučovací hodinu (tedy 45 minut).

A dále:

  • Je možné zadat pouze jednu hru, dvě či všechny tři.
  • Hry zvládne zadat přímo učitel. Každý dostane podrobnou instruktáž, návod i možnost s námi řešit případné nejasnosti.
  • Nezbytná je počítačová učebna s počítači, které mají sluchátka (instrukce jsou ve hře zadávány hlasem průvodce každé hry), myš a připojení na internet. Hry se neinstalují, ale spouští se velmi jednoduše přímo v internetovém prohlížeči.

Zapojeným školám nabízíme dlouhodobou spolupráci při vyhledávání nadaných žáků, vybrané dílčí diagnostické testy zdarma (po jejich standardizaci), případné další konzultace a vzdělávání pedagogů.

V případě Vašeho zájmu o další informace k celé koncepci diagnostického systému kontaktujte
doc. Šárku Portešovou (portes@fss.muni.cz).

V případě Vašeho zájmu o zapojení Vaší školy do ověřování testů (či jakékoli doplňující otázky) napište na e-mail koordinátora výzkumu Michala Jabůrka (michal.jaburek@gmail.com).

Zájemcům pošleme obratem další podrobné informace.

Velice Vám děkujeme za Vaši pomoc, opravdu si jí vážíme.

Za celý tým,
doc. Šárka Portešová
V Brně, 27.2.2018
 

Popis jednotlivých miniher

1) Rybky – deduktivní a kvantitativní usuzování

Tato hra je zasazena do podmořského světa, ve kterém má žák za úkol vyvažovat sílu podmořských živočichů tak, aby se všichni spravedlivě rozdělili o červíky od rybářů. Hra primárně vyžaduje zapojení dvou schopností – deduktivního a kvantitativního usuzování. V případě dedukce jde o schopnost pochopit prezentované podmínky (např. tato ryba je stejně silná jako tyto dvě rybky) a v jednom či více navazujících logických krocích je využít pro řešení stanoveného problému. Pro řešení jsou současně nezbytné základní matematické dovednosti. V zásadě přitom nejde o pokročilé znalosti, ale spíše o jednoduché matematické principy, které stojí v pozadí logického úsudku. Prvky hry tedy např. vychází z pojetí matematických množin a nutí žáka sčítat sílu oddělených skupin ryb, obsahuje možnost využít speciální magický lektvar, který po použití zdvojnásobí počet ryb v konkrétní skupině atd. 

2) Ufoni – deduktivní usuzování

V této hře má žák za úkol ubytovat skupinu mimozemšťanů, kteří havarovali na cizí planetě. Tato hra do velké míry vychází z principu tzv. Einsteinových hádanek (v ČR známé také jako Zebry) - ufony do domečků žák rozmisťuje dle série graficky znázorněných podmínek (např. zelený ufon nebydlí v domečku se žlutou střechou). Hra se zaměřuje na deduktivní usuzování, tedy schopnost sledovat několik různých podmínek a jejich závěry kombinovat do výsledného řešení. V obtížnějších úlohách se objevují také prvky výrokové logiky.

3) Ptáci – paměť a asociační učení

V této hře se žák potkává s vesmírným ornitologem Ulrikem, kterému pomáhá s poznáváním ptactva na cizí planetě. Postupně se učí, čím se který pták živí, jaké vydává zvuky a jak se jmenuje. Hra je tak zaměřena na zmapování rozsahu paměti a tzv. asociačního učení, tedy spojení dvou a více prvků. Toto spojení přitom může být vizuální (spojení obrázku ptáka s obrázkem jídla) nebo kombinovat vizuální podnět s auditivním (spojení ptáka se zvukem, který vydává).  

Facebooková skupina

Chcete se poradit s odborníky či rodiči nadaných dětí z celé ČR? Podělit se s nimi o své zkušenosti či názory? Být v kontaktu se stále rostoucí komunitou, která se zajímá o téma nadání? Zapojte se do facebookové skupiny "Nadané děti", která je určena k diskusi a sdílení nových informací z oblasti nadání.

Matematický test TIM
Matematický test TIM

Právě vyšel Test pro identifikaci nadaných žáků v matematice pro 3.-5. třídu (TIM3-5).

Přečtěte si více informací o testu a způsobu distribuce.

Lajkněte si Invenio

Invenio je moderní diagnostický systém primárně určený k vyhledávání mimořádně nadaných žáků v 1.-5. třídě ZŠ. Systém umožňuje stanovit profil schopností testovaných žáků zábavným způsobem - pomocí jednoduchých videoher. Lajkněte si Invenio na Facebooku.