• [javascript protected email address]
  • INPSY a Katedra psychologie, FSS, MU Brno, Joštova 10
  • +420 549 496 219

Vítáme Vás na webu Centra rozvoje nadaných dětí

O co usilujeme?

Našim cílem je pomoci zkvalitňovat péči o nadané děti v České republice na základě výzkumně ověřených poznatků.

Kde působíme ?

  Jsme skupina nadšených psychologů, kteří se zabývají tématem nadání. Všichni působíme na Katedře psychologie FSS MU v Brně. 

Spolupracujte s námi

Rádi spolupracujeme s rodiči, se školami, s pedagogicko-psychologickými poradnami, se státní správou a různými organizacemi.
Co chybí nejvíce ?

Co chybí nejvíce ?

Zeptali jsme se 324 pedagogů, co nejvíce potřebují k tomu, aby mohli nadané žáky ve škole podporovat?

Více času
99%
Ověřené a funkční materiály
89%
Nástroje na identifikaci
83%
Pomůcky
36%

Nadané děti

Tyto děti jsou jako každé jiné, jen se vymykají našim normám. (Jim Delisle, 2013)  

Nadání v útlém věku

„Mít inteligenci dospělého a emoce dítěte, to vše v těle dítěte, přináší jisté obtíže…. Čím mladší dítě je, tím jsou problémy větší…mezi 4. a 9. rokem jsou, zdá se, problémy největší (Hollingworth, 1931).“

Charakteristiky

Neexistuje žádný seznam typických projevů všech nadaných dětí. Přesto je dobré znát charakteristiky, které můžeme u nadaných dětí pozorovat častěji.

Co tvoří nadání?

 Existuje celá řada teoretických koncepcí a modelů, které sena tuto otázku snaží odpovědět.

Jak rozpoznat nadané

děti